• Mazowsze serce Polski
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
  • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Program Aktywny Samorząd
BIP

Zamówienia

 

15.07.2019Integracja nie uzależnia

Dnia 23 maja 2019 r. w godzinach 1100-1800 w Zajeździe TUR, ul. Okrężna 35, 06-400 Niestum odbyło się przedsięwzięcie pn. „Integracja nie uzależnia”, które skierowane było do osób niepełnosprawnych z terenu powiatu ciechanowskiego. W profilaktycznym wydarzeniu uczestniczyło około 220 osób, przedstawicieli środowisk osób z niepełnosprawnością, jednostek organizacyjnych prowadzących statutową działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Niespodzianką przygotowaną dla osób niepełnosprawnych był wystąp zespołu „Piękni i Młodzi”, który swoją muzyką, otwartością i świetnym kontaktem z publicznością zyskał sympatię osób przybyłych.

Do współpracy zaproszone zostały służby prewencyjne (Policja, Straż Pożarna) oraz współorganizator Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, które promowały swoje stoiska profilaktyczno - informacyjne. 

Podczas trwania przedsięwzięcia odbyły się, również warsztaty z psychologiem poruszające profilaktykę uzależnień i psychoedukację.