• Mazowsze serce Polski
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
  • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Program Aktywny Samorząd
BIP

Zamówienia

 

9.08.2019Dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Informujemy,  że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych aktualnie podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1 pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. W dniu 17 lipca 2019 roku dokonano modyfikacji dokumentu pn. Kierunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku.

Termin naboru wniosków upływa w dniu 31 sierpnia 2019 roku. Druk wniosku wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej  PCPR w  zakładce:  Aktywny samorząd 2019.

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowania. Informacje  na temat kryteriów uczestnictwa w programie, sposobu wypełniania wniosku i załączników udzielane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie,  ul 17 Stycznia 7, pokój 101, kontakt telefoniczny pod numerem: 23 672 52 16 wew 25.