• Mazowsze serce Polski
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
  • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Program Aktywny Samorząd
BIP

Zamówienia

 

29.04.2020Wpis z 29.04.2020 09:13

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie informuje, że Powiat Ciechanowski jest realizatorem programu finansowanego ze środków PFRON pn.„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III.

            Pomoc finansowa w ramach Modułu III będzie udzielana osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od 9 marca 2020 roku do 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną. Okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

Wyjaśnienia dla kogo jest program przeznaczony i sposób ubiegania się o pomoc można znaleźć w zakładce: PFRON/MODUŁ III