niedziela 18 lutego 2018    imieniny obchodzi: Konstancja, Maksym, Bernadeta
Strona głównaAktualnościMapa serwisuKontakt
Przetargi
Projekt w roku 2017
Projekt w roku 2014
Projekt w roku 2013
Projekt w roku 2012
Projekt w roku 2011
Projekt w roku 2010
Projekt w roku 2009
Aktywny samorząd
Projekt w latach poprzednich
Skąd pomysł?
Materiały do pobrania
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie
  
  
Aktualności
Zaproszenie do składania oferta na dostawę dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego[7 Listopada 2017]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły zawiera załącznik pn. "Wybór oferty" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie publikuje "Informację z otwarcia ofert" w niniejszym postępowaniu. Szczegóły zawiera załącznik pn. "Informacja". Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn. dostawa dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego. Szczegóły zamówienia zawierają załączone dokumenty....

PCPR poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej[20 Października 2017]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie p o s z u k u j e: osób chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
zawodowej i niezawodowej. Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie. Rodzinę zastępczą mogą tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które: dają rękojmie należytego sprawowania pieczy zastępczej; nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona, ani zawieszona; wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku , gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego; nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych; są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, ci zostało potwierdzone zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb; nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ...

PCPR ogłasza nabór wniosków w ramach projektu Aktywny Samorząd 2017[5 Czerwca 2017]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" 2017 - Moduł I (likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową). Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w terminie od 15 maja do 30 sierpnia 2017 roku, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów pokój nr 101, w godzinach: poniedziałek od 09:00 do 17:00; wtorek-piątek od 8:00 do 16.00. Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie w linku „Aktywny Samorząd 2017" lub do pobrania w pokoju nr 101, w godzinach pracy Powiatowego Centrum. W 2017 roku, w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" realizowane będą następujące formy wsparcia: Moduł I:
- Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
- Obszar B, zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprz...

Zaproszenie do składania ofert - przeprowadzenie zespołu ćwiczeń usprawniających psychoruchowo[3 Kwietnia 2017]

27 kwietnia 2017 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu. Szczegóły zawiera załączony dokument. 3 kwietnia 2017
Zaproszenie do składania ofert Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie zaprasza do składania ofert na realizację usługi przeprowadzenia zespołu ćwiczeń usprawniających psychoruchowo w ramach projektu pn. „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Szczegóły zawiera załączony dokument. ...

Zaproszenie do składania ofert - przeprowadzenie kursu podstaw rachunkowości[3 Kwietnia 2017]

9 maja 2017 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu. Szczegóły zawiera załączony dokument. Zaproszenie do składania ofert Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie zaprasza do składania ofert na realizację usługi przeprowadzenia kursu podstaw rachunkowości w ramach projektu pn. „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Szczegóły zawiera załączony dokument....

Bezpłatne Poradnictwo Prawne[23 Marca 2017]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie zaprasza mieszkańców powiatu ciechanowskiego do korzystania z bezpłatnego poradnictwa prawnego prowadzone w ramach Punktu Konsultacji Specjalistycznej. Punkt poradnictwa funkcjonuje w PCPR w Ciechanowie i mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, przy ulicy 17-stycznia 7. Termin każdorazowej porady umawiany jest telefonicznie. Zainteresowanych skorzystaniem z porady oraz uzyskaniem dodatkowych informacji zapraszamy do bezpośredniego kontaktu pod numerem telefonu:
672-52-16 SERDECZNIE ZACHĘCAMY!...

Przyjmowanie wniosków Aktywny Samorząd 2017 - Moduł II[7 Marca 2017]

Ważny komunikat!Niepełnosprawni studenci posiadający znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, zamieszkujący na ternie powiatu ciechanowskiego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, Realizator pilotażowego programu „Aktywny Samorząd " informuje, że już od dnia 08 marca 2017 roku uruchomiono przyjmowanie wniosków na Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.
Termin przyjmowania wniosków upływa w przypadku: wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017 do dnia 30 marca 2017 r, wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018 do dnia 10 października 2017r. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi warunkami dofinansowania określonymi w dokumencie pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2017 roku, dostępnym pod adresem: www.pfron.org.pl. ...

PCPR rozpoczyna realizację projektu Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie[31 Stycznia 2017]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie informuje, że w okresie od 1 lutego 2017 roku do 30 listopada 2017 roku realizuje projekt pn. „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pełnoletnie przebywające bądź opuszczające pieczę zastępczą oraz osoby z niepełnosprawnością zamieszkujące na terenie powiatu ciechanowskiego. W ramach projektu oferujemy uczestnikom indywidualne bezpłatne wsparcie obejmujące m. in. poradnictwo prawne i psychologiczne, pracę socjalną, treningi tworzenia wizerunku i umiejętności społecznych, szkolenia zawodowe, zespół ćwiczeń usprawniających psychoruchowo oraz działania społeczno-integracyjne. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie i spełniające kryteria, tj. w wieku aktywności zawodowej, z orzeczoną niepełnosprawnością lub opuszczające bądź przebywające w pieczy zastępczej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, niezatrudnione i zagrożone wykluczeniem społecznym zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowi...

Informacja dot. śroków PFRON[11 Stycznia 2017]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie będą realizowane do czasu uzyskania przez powiat informacji o wysokości środków PFRON przyznanych powiatowi na 2017 rok. Za utrudnienia wynikające z tej sytuacji serdecznie przepraszamy.
...

Uwaga niepełnosprawni studenci zamieszkujący na terenie powiatu ciechanowskiego[24 Września 2016]

Przypominamy, że termin złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania semestru zimowego roku akademickiego 2016/2017 w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd Moduł II upływa w dniu 10 października 2016 r. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego. Zasady przyznawania dofinansowania w ramach programu, druki wnioskówi załączników można znaleźć na stronie internetowej powiatowego centrum www.pcpr-ciechanow.pl w zakładce:aktywny samorząd.Druki wniosków wrazz załącznikami można otrzymać równieżw siedzibie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7 p. 101.
...

następna strona »
Aktualności | Archiwum

  
Jak oceniasz pomysł realizacji tego projektu?
Super, kontynujcie wysiłki w kolejnych latach
Pozytywnie, wpieranie osób niepełnosprawnych jest przecież potrzebne
Nie mam zdania
Raczej negatywnie
Myślę, że nie było warto...
Zobacz wyniki | Głosuj
Luty
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
Online: 14 odwiedzin: 2936638
Strona główna | Kontakt | design & hosting by Trol Intermedia
© 2009 - 2018 PCPR Ciechanów. All rights reserved.