Strona główna Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie
Przetargi
Projekt w roku 2017
Projekt w roku 2014
Projekt w roku 2013
Projekt w roku 2012
Projekt w roku 2011
Projekt w roku 2010
Projekt w roku 2009
Aktywny samorząd
Projekt w latach poprzednich
Skąd pomysł?
Materiały do pobrania
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie
Aktualności
PCPR ogłasza nabór wniosków w ramach projektu Aktywny Samorząd 2017[5 Czerwca 2017]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" 2017 - Moduł I (likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową). Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w terminie od 15 maja do 30 sierpnia 2017 roku, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów pokój nr 101, w godzinach: poniedziałek od 09:00 do 17:00; wtorek-piątek od 8:00 do 16.00. Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie w linku „Aktywny Samorząd 2017" lub do pobrania w pokoju nr 101, w godzinach pracy Powiatowego Centrum. W 2017 roku, w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" realizowane będą następujące formy wsparcia: Moduł I:
- Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
- Obszar B, zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprz...

czytaj »

Zaproszenie do składania ofert - przeprowadzenie zespołu ćwiczeń usprawniających psychoruchowo[3 Kwietnia 2017]

27 kwietnia 2017 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu. Szczegóły zawiera załączony dokument. 3 kwietnia 2017
Zaproszenie do składania ofert Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie zaprasza do składania ofert na realizację usługi przeprowadzenia zespołu ćwiczeń usprawniających psychoruchowo w ramach projektu pn. „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Szczegóły zawiera załączony dokument. ...

czytaj »

Zaproszenie do składania ofert - przeprowadzenie kursu podstaw rachunkowości[3 Kwietnia 2017]

9 maja 2017 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu. Szczegóły zawiera załączony dokument. Zaproszenie do składania ofert Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie zaprasza do składania ofert na realizację usługi przeprowadzenia kursu podstaw rachunkowości w ramach projektu pn. „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Szczegóły zawiera załączony dokument....

czytaj »

Bezpłatne Poradnictwo Prawne[23 Marca 2017]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie zaprasza mieszkańców powiatu ciechanowskiego do korzystania z bezpłatnego poradnictwa prawnego prowadzone w ramach Punktu Konsultacji Specjalistycznej. Punkt poradnictwa funkcjonuje w PCPR w Ciechanowie i mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, przy ulicy 17-stycznia 7. Termin każdorazowej porady umawiany jest telefonicznie. Zainteresowanych skorzystaniem z porady oraz uzyskaniem dodatkowych informacji zapraszamy do bezpośredniego kontaktu pod numerem telefonu:
672-52-16 SERDECZNIE ZACHĘCAMY!...

czytaj »

Przyjmowanie wniosków Aktywny Samorząd 2017 - Moduł II[7 Marca 2017]

Ważny komunikat!Niepełnosprawni studenci posiadający znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, zamieszkujący na ternie powiatu ciechanowskiego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, Realizator pilotażowego programu „Aktywny Samorząd " informuje, że już od dnia 08 marca 2017 roku uruchomiono przyjmowanie wniosków na Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.
Termin przyjmowania wniosków upływa w przypadku: wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017 do dnia 30 marca 2017 r, wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018 do dnia 10 października 2017r. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi warunkami dofinansowania określonymi w dokumencie pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2017 roku, dostępnym pod adresem: www.pfron.org.pl. ...

czytaj »

PCPR rozpoczyna realizację projektu Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie[31 Stycznia 2017]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie informuje, że w okresie od 1 lutego 2017 roku do 30 listopada 2017 roku realizuje projekt pn. „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pełnoletnie przebywające bądź opuszczające pieczę zastępczą oraz osoby z niepełnosprawnością zamieszkujące na terenie powiatu ciechanowskiego. W ramach projektu oferujemy uczestnikom indywidualne bezpłatne wsparcie obejmujące m. in. poradnictwo prawne i psychologiczne, pracę socjalną, treningi tworzenia wizerunku i umiejętności społecznych, szkolenia zawodowe, zespół ćwiczeń usprawniających psychoruchowo oraz działania społeczno-integracyjne. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie i spełniające kryteria, tj. w wieku aktywności zawodowej, z orzeczoną niepełnosprawnością lub opuszczające bądź przebywające w pieczy zastępczej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, niezatrudnione i zagrożone wykluczeniem społecznym zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowi...

czytaj »

Informacja dot. śroków PFRON[11 Stycznia 2017]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie będą realizowane do czasu uzyskania przez powiat informacji o wysokości środków PFRON przyznanych powiatowi na 2017 rok. Za utrudnienia wynikające z tej sytuacji serdecznie przepraszamy.
...

czytaj »

Uwaga niepełnosprawni studenci zamieszkujący na terenie powiatu ciechanowskiego[24 Września 2016]

Przypominamy, że termin złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania semestru zimowego roku akademickiego 2016/2017 w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd Moduł II upływa w dniu 10 października 2016 r. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego. Zasady przyznawania dofinansowania w ramach programu, druki wnioskówi załączników można znaleźć na stronie internetowej powiatowego centrum www.pcpr-ciechanow.pl w zakładce:aktywny samorząd.Druki wniosków wrazz załącznikami można otrzymać równieżw siedzibie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7 p. 101.
...

czytaj »

Święto Rodzicielstwa Zastępczego[26 Maja 2016]

SZANOWNIRODZICEZASTĘPCZYDzień 30 maja to Święto Rodzicielstwa Zastępczego.Z tej okazji pragniemy złożyć Wam
podziękowania za odpowiedzialną i trudną misję,
jaką jest opieka i troska o przyjęte do rodziny dzieci.Życzymy wiele sił, zrozumienia, wytrwałości
oraz doświadczania samego dobra w pełnieniu tak ważnej roli – Rodzica Zastępczego.
Niech uśmiech będzie częstym gościem na twarzach pozostających
pod Waszą opieką dzieci,
będąc źródłem radości i poczucia spełnienia na każdy kolejny dzień.Życzą
Kierownik i Pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ciechanowie
...

czytaj »

Aktywny Samorząd 2016[13 Kwietnia 2016]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, realizator programu pilotażowego „Aktywny samorząd” 2016 informuje, że w ramach programu będą realizowane następujące formy wsparcia: Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym: 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
1) Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
2) Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B. 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:
1) Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
2) Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania. 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
1) Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
2) Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
3) Obszar C Zadanie 4 –...

czytaj »

następna strona »
Aktualności | Archiwum