Strona główna Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie
Przetargi
Projekt w roku 2017
Projekt w roku 2014
Projekt w roku 2013
Projekt w roku 2012
Projekt w roku 2011
Projekt w roku 2010
Projekt w roku 2009
Aktywny samorząd
Projekt w latach poprzednich
Skąd pomysł?
Materiały do pobrania
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie
Materiały do pobrania

ROK 2017

 • Zarządzenie Nr 3/2017 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych w powiecie ciechanowskim w 2017 roku
   [ pdf ]

ZASADY I PROCEDURY UDZIELANIA DOFINANSOWAŃ

 • Zasady udzielania osobom fizycznym dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  [ doc ] [ pdf ]
   
 • Zasady i tryb udzielania osobom fizycznym dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON
  [ doc ] [ pdf ]
   
 • Zasady i procedury udzielania osobie fizycznej dofinansowania ze środków PFRON na likwidację barier technicznych i w komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
  [ doc ] [ pdf ]
   
 • Zasady i procedury udzielania dofinansowania osobom fizycznym na likwidację barier architektonicznych ze środków finansowych PFRON
  [ doc ] [ pdf ]
   

 • Zasady i procedury udzielania dofinansowania osobom fizycznym dofinansowania ze środków finansowych PFRON wykonania usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika
  [ doc ] [ pdf ]
   

 • Zasady i procedury udzielania dofinansowania osobie fizycznej do turnusu rehabilitacyjnego ze środków finansowych PFRON
  [ doc ] [ pdf ]
   
 • Zasady dofinansowania ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
  [ doc ] [ pdf ]

WZORY WNIOSKÓW I PODAŃ

 • Wniosek o dofinansowanie osobom fizycznym ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
  [ pdf ] [ doc ]
    
 • Wniosek o przyznanie dofinansowania zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  [ pdf ] [ doc ]
    
 • Wniosek o ponowne przyznanie dofinansowania ze środków PRFON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  [ pdf ] [ doc ]
   
 • Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania
  [ pdf ] [ doc ]
     
 • Wniosek o dofinansowanie zakupu urządzeń (wraz z montażem) lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej
  [ pdf ] [ doc ]
   
 • Wniosek o dofinansowanie  zakupu urządzeń lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej
  [ pdf ] [ doc ]
   
 • Wniosek o dofinansowanie zakupu urządzeń lub wykonania  usług z zakresu likwidacji barier w  komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej
  [ pdf ] [ doc ]


ROK  2016

Zarządzenie Nr 1/2016 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia wzorów wniosków o dofinansowania ze środków PFRON, zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013r. poz. 1190) w powiecie ciechanowskim.
[ pdf ]

Zarządzenie Nr 4/2016 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych w powiecie ciechanowskim w 2016 roku
[ pdf ]

 

ZASADY I PROCEDURY UDZIELANIA DOFINANSOWAŃ

 • Zasady udzielania osobom fizycznym dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  [ doc ] [ pdf ]
   
 • Zasady i tryb udzielania osobom fizycznym dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON
  [ doc ] [ pdf ]
   
 • Zasady i procedury udzielania osobie fizycznej dofinansowania ze środków PFRON na likwidację barier technicznych i w komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
  [ doc ] [ pdf ]
   
 • Zasady i procedury udzielania dofinansowania osobom fizycznym na likwidację barier architektonicznych ze środków finansowych PFRON
  [ doc ] [ pdf ]
   
 • Zasady i procedury udzielania dofinansowania osobom fizycznym dofinansowania ze środków finansowych PFRON wykonania usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika
  [ doc ] [ pdf ]
   
 • Zasady i procedury udzielania dofinansowania osobie fizycznej do turnusu rehabilitacyjnego ze środków finansowych PFRON
  [ doc ] [ pdf ]
   
 • Zasady dofinansowania ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
  [ doc ] [ pdf ]

WZORY WNIOSKÓW I PODAŃ

 • Wniosek o dofinansowanie osobom fizycznym ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
  [ pdf ] [ doc ]
    
 • Wniosek o przyznanie dofinansowania zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  [ pdf ] [ doc ]
    
 • Wniosek o ponowne przyznanie dofinansowania ze środków PRFON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  [ pdf ] [ doc ]
   
 • Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania
  [ pdf ] [ doc ]
     
 • Wniosek o dofinansowanie zakupu urządzeń (wraz z montażem) lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej
  [ pdf ] [ doc ]
   
 • Wniosek o dofinansowanie  zakupu urządzeń lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej
  [ pdf ] [ doc ]
   
 • Wniosek o dofinansowanie zakupu urządzeń lub wykonania  usług z zakresu likwidacji barier w  komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej
  [ pdf ] [ doc ]
    


ROK  2015

Zarządzenie Nr 1/2015 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie z dnia 1 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenie zasad i trybu  udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych w powiecie ciechanowskim w 2015 roku. 
[ pdf ] 

 

ZASADY I PROCEDURY UDZIELANIA DOFINANSOWAŃ

 • Zasady udzielania osobom fizycznym dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  [ doc ]  [ pdf ]
   
 • Zasady i tryb udzielania osobom fizycznym dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON
  [ doc ]  [ pdf ]
   
 • Zasady i procedury udzielania osobie fizycznej dofinansowania ze środków PFRON na likwidację barier technicznych i w komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
  [ doc ]  [ pdf ]
   
 • Zasady i procedury udzielania dofinansowania osobom fizycznym na likwidację barier architektonicznych ze środków finansowych PFRON
  [ doc ]  [ pdf ]
   
 • Zasady i procedury udzielania dofinansowania ze środków PFRON wykonania usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika
  [ doc ]  [ pdf ]
   
 • Zasady i procedury udzielania dofinansowania osobie fizycznej do turnusu rehabilitacyjnego ze środków ze środków finansowych PFRON
  [ doc ]  [ pdf ]
   
 • Zasady dofinansowania ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych obowiązujące w powiecie ciechanowskim
  [ doc ]  [ pdf ]
   

WZORY WNIOSKÓW I PODAŃ

 • Wzór wniosku o udzielenie osobie fizycznej dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  [ doc ]  [ pdf ]
  Ponowny wniosek [ doc ]  [ pdf ]
   
 • Wzór wniosku o udzielenie osobie fizycznej dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON
  [ doc ]  [ pdf ]
   
 • Wzór wniosku o udzielenie osobie fizycznej dofinansowania ze środków PFRON na likwidację barier technicznych i w komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
  [ doc ]  [ pdf ]
   
 • Wzór wniosku o udzielenie osobie fizycznej dofinansowania na likwidację barier architektonicznych ze środków finansowych PFRON
  [ doc ]  [ pdf ]
   
 • Wzór wniosku o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON wykonania usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika
  [ doc ]  [ pdf ]
   
 • Wzór wniosku o udzielenie  dofinansowania ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych obowiązujące w powiecie ciechanowskim
  [ doc ]  [ pdf ] 
   
 • Wzór wniosku o dofinansowanie urządzeń lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się
  [ doc ]  [ pdf ]

 


ROK  2014

Zarządzenie Nr 1/2014 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie ustalenie zasad i trybu  udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych w powiecie ciechanowskim w 2014 roku. 
[ pdf ]  [ doc ]

 

ZASADY I PROCEDURY UDZIELANIA DOFINANSOWAŃ

 • Zasady udzielania osobom fizycznym dofinansowania zaopatrzenia  w przedmioty ortopedyczne i środki  pomocnicze
  [ pdf ] [ doc ]
   
 • Zasady i tryb udzielania osobom fizycznym dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny  ze  środków  PFRON
  [ pdf ] [ doc ]
   
 • Zasady i procedury udzielania osobie fizycznej dofinansowania ze środków PFRON na likwidację barier technicznych i w komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
  [ pdf ] [ doc ]
   
 • Zasady i procedury udzielania dofinansowania osobom fizycznym na likwidację barier architektonicznych ze środków finansowych PFRON
  [ pdf ] [ doc ]
   
 • Zasady i procedury udzielania dofinansowania osobom  fizycznym dofinansowania ze środków finansowych PFRON wykonania  usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika
  [ pdf ] [ doc ]
   
 • Zasady dofinansowania ze środków PFRON organizacji  sportu,  kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych obowiązujące w powiacie ciechanowskim
  [ pdf ] [ doc ]

WZORY WNIOSKÓW I PODAŃ

 • Wzór wniosku o udzielenie osobom fizycznym dofinansowania zaopatrzenia  w przedmioty ortopedyczne i środki  pomocnicze
  [ pdf ] [ doc ]
  Ponowny wniosek [ pdf ] [ doc ]
   
 • Wzór wniosku o udzielenie osobom fizycznym dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny  ze  środków  PFRON
  [ pdf ] [ doc ]
   
 • Wzór wniosku o udzielenie osobie fizycznej dofinansowania ze środków PFRON na likwidację barier technicznych i w komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi potrzebami osób  niepełnosprawnych
  [ pdf ] [ doc ]
   
 • Wzór wniosku o udzielania dofinansowania osobom fizycznym na likwidację barier architektonicznych ze środków finansowych PFRON
  [ pdf ] [ doc ]
   
 • Wzór wniosku o udzielenie dofinansowania osobom  fizycznym dofinansowania ze środków finansowych PFRON wykonania  usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika
  [ pdf ] [ doc ]
   
 • Wzór wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji  sportu,  kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych obowiązujące w powiacie ciechanowskim
  [ pdf ] [ doc ]


Zasady i procedury udzielania dofinansowań - 2013
 

 • Zasady i procedury udzielania osobie fizycznej dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika (będące załącznikiem do Zarządzenia Kierownika PCPR nr 6/2013)
  [ pdf ] [ doc ]
   
 • Zasady i procedury udzielania dofinansowania osobie fizycznej na likwidację barier architektonicznych  ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych
  [ pdf ] [ doc ]
   
 • Zasady i procedury udzielania osobie fizycznej dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier technicznych i  w komunikowaniu się (będące załącznikiem do Zarządzenia Kierownika PCPR nr 1/2013)
  [ pdf ] [ doc ]
   
 • Zasady i procedury udzielania osobie fizycznej dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier technicznych i  w komunikowaniu się.
  [ dokument nieaktualny ]
  [ pdf ] [ doc ]
   
 • Zasady udzielania osobom fizycznym dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  [ pdf ] [ doc ]
   
 • Zasady i tryb udzielania osobom fizycznym dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych
  [ pdf ] [ doc ]
   
 • Zasady dofinansowania ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych obowiązujące w powiecie ciechanowskim.
  [ pdf ] [ doc ]

   

Wzory wniosków i podań - 2013
 

 • Wzór wniosku o dofinansowanie osobom fizycznym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika
  [ pdf ] [ doc ]
   
 • Wzór wniosku o dofinansowanie zakupu urządzeń (wraz z montażem) lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się
  [ pdf ] [ doc ]
   
 • Wzór wniosku o dofinansowanie zakupu urządzeń (wraz z montażem) lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się 
  [ wzór nieaktualny ]
  [ pdf ] [ doc ]
   
 • Wzór wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych,  w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
  [ pdf ] [ doc ]
   
 • Wzór wniosku o dofinansowanie osobom fizycznym ze środków Państwowego
  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
  [ pdf ] [ doc ]
   
 • Wzrór wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji,  turystyki osób niepełnosprawnych
  [ pdf ] [ doc ]
   
 • Wzór wniosku o przyznanie dofinansowania zaopatrzenia osób niepełnosprawnych
  w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  [ pdf ] [ doc ]
   
 • Wzór wniosku o ponowne przyznanie dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  [ pdf ] [ doc ]
   
 • Wzrór wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON uczetnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
  [ pdf ]
  - załącznik nr 1 - wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny [ pdf ]
  - załącznik nr 2 - informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego [ pdf ]


Wzory wniosków i podań - Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności

UWAGA!  Wszystkie wnioski do PZOoN powinny być drukowane dwustronnie !!!

 • Wzór wniosku o wydanie legitymacji o niepełnosprawności
  [ pdf  ]

   
 • Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osób poniżej 16 roku życia)
  [ pdf ]
  - załącznik - zaświadczenie o stanie zdrowia [ pdf ] [ doc ]

 • Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku życia)
  [ pdf ]
  - załącznik - zaświadczenie o stanie zdrowia [ pdf ] [ doc ]
   
   
 • Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej  [ pdf ]

 • Informacja o sposobie wymiany karty parkingowej   [ pdf ]


Wzory wniosków i podań - Ośrodek Wsparcia w Ciechanowie


 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link