• Mazowsze serce Polski
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
 • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Program Aktywny Samorząd
BIP

Zamówienia

 

18.03.2019program Aktywny Samorząd 2019

Aktywny_Samorzad

Pilotażowy program  „Aktywny Samorząd"

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.).

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Struktura programu

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  1. Zadania: 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  2. Zadania: 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  1. Zadania: 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  2. Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  3. Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  1. Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  2. Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  3. Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  4. Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  5. Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Pokaż załączniki do pobrania

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd" w 2019 dostępne na stronie: www.pfron.org.pl

18.03.2019Wzory wniosków, wkładek, podań
zdjęcie dok-logoWzory wniosków, wkładek, podań (18 Marca 2019) Wzory dokumentów obowiązujących w ramach programu Aktywny Samorząd w Powiecie Ciechanowskim w roku 2019 MODUŁ I Wniosek „P” o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu...
2.04.2009Zasady
Zasady przyznawania dofinansowania w ramach programu pilotażowego "Aktywny Samorząd" w 2019 roku w powiecie ciechanowskim [ doc ] Załączniki: Załącznik nr 1 - skala punktowa [ doc ] Załącznik nr 2 - ustalenie wzorów...
2.04.2009Zarządzenie Dyrektora PCPR
30.09.2019Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
Wniosek AS MII (P) Załącznik nr 1 - Oświadczenia Załącznik 2 moduł II zaświadczenie z uczelni Załącznik nr 3 - Informacja o przetwarzaniu danych...