• Mazowsze serce Polski
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
  • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Program Aktywny Samorząd
BIP

Zamówienia

 

31.01.2020Zadania ustawowe PFRON - wnioski do pobrania

Wniosek o udzielenie dofinansowania ze środkow PFRON wykonania usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Wniosek o dofinansowanie zakupu urządzeń z zakresu likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidulanymi potrzebami osoby niepełnosprawnej

Wniosek o dofinansowanie osobom fizycznym ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Wniosek o dofiansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania