• Mazowsze serce Polski
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
 • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Program Aktywny Samorząd
BIP

Zamówienia

 

Jesteś teraz w: Start  Deklaracja dostępności

2019-10-07 Deklaracja dostępności

Dostępność strony internetowej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pcpr-ciechanow.pl.

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Został stworzony zgodnie ze standardami W3C i WCAG 2.0. Serwis w dużym stopniu spełnia wytyczne związane z dostępnością. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. W dniu 7.10.2019 testowano witrynę pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do wspomnianej ustawy. Wykorzystano dostępne narzędzie do oceny strony: Tingtun Page Checker - Find Barriers in your Web Page, ( checkers.eiii.eu). Z przeprowadzonego testu wynika, że strona internetowa  www.pcpr-ciechanow.pl spełnia wymagania w 100%. Ostatni test powtórzono 20.04.2020 z takim samym rezultatem.

wynik testu

Podstawy prawne
Witryna została zaprojektowana zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Powyższe Rozporządzenie ustaliło minimalny kontrast na poziomie 4,5:1 - elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła.

Cechy strony

 • W głównym menu (po prawej stronie) znajdują się narzędzia umożliwiające zmianę wielkości czcionki i kontrastu,
 • Strona jest responsywna - dostosowana do rozdzielczości różnych urządzeń (w tym mobilnych),
 • Zdjęcia i inne elementy graficzne opatrzone są alternatywnym tekstem (atrybut alt), odczytywanym przez czytniki ekranów i aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące,
 • Linki graficzne mają swoje tytuły (atrybut title), widoczne po najechaniu kursorem,
 • struktura strony oraz nawigacja jest spójna i logiczna,
 • Wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,
 • Część dokumentów do pobrania na stronie nie jest przygotowana pod kątem dostępności lecz sukcesywnie będą dostosowane do jej wymogów,
 • materiały audiowizualne opublikowane na naszej stronie nie mają napisów dla osób głuchych (ich publikacja nastąpiła przed wejściem w życie ustawy).

W sprawie niedostępności cyfrowej naszej strony należy kontaktować się z pracownikiem PCPR pod nr telefonu  23 672 52 16, lub na adres e-mail:  sekretariat@pcpr-ciechanow.pl