• Mazowsze serce Polski
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
  • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Program Aktywny Samorząd
BIP

 Zamówienia

 

Jesteś teraz w: Start  O nas  Dostępność 

31.03.2021Dostępność

Zarządzenie nr 5/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie z dnia 04.03.2024 r. 


Procedury dostępu alternatywnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie

Załącznik nr 1 - wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego

Załącznik nr 2 - Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Załącznik nr 3 - Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej


Procedury dostępu alternatywnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie - Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ciechanowie

Załącznik nr 1 - wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego

Załącznik nr 2 - Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Załącznik nr 3 - Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego