• Mazowsze serce Polski
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
  • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Program Aktywny Samorząd
BIP

 Zamówienia

 

5.08.2019Poradnictwo specjalistyczne

consult

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie informuje, że przy Centrum działa Punkt konsultacji specjalistycznej.

Punkt konsultacji specjalistycznej skierowany jest głównie do osób dotkniętych problemami społecznymi: osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych, młodzieży opuszczającej zastępcze formy opieki i ich otoczenia – mieszkańców powiatu ciechanowskiego.

W ramach działalności Punktu dyżury pełnią następujący specjaliści:

  • Psycholog
  • Terapeuta rodzinny
  • Radca  prawny

Terapeuta Rodzinny dyżuruje w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7 w pokoju 328 - III piętro, natomiast Psycholog i Radca Prawny w pokoju 104 – I piętro.

Szczegółowe informacje oraz zapisy do w/w specjalistów pod nr telefonu (23) 672 52 16 lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7 (pokój 102).

PORADY UDZIELANE W RAMACH PUNKTU SĄ BEZPŁATNE !!!

Do pobrania: