• Mazowsze serce Polski
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
  • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Program Aktywny Samorząd
BIP

Zamówienia

 

10.10.2010Realizacja działań w ramach projektu

20.08.2010Szkolenia i kursy zawodowe
Szkolenia  i kursy zawodowe dla osób niepełnosprawnych Kurs: Prawo jazdy kat. „B” Kurs: Prawo jazdy kat. „B” dla 4 osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu ruchu – zrealizowany w terminie 26.07.2010 r. - 15.08.2010...
20.08.2010Zajęcia rehabilitacyjne
foto_20101019230351.jpgW dniach 07.07. -  20.07.2010 r. w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie, ul. Batalionów Chłopskich 12 odbyły się zajęcia rehabilitacyjne dla grupy 40 osób niepełnosprawnych. Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” dysponuje odpowiednim...
20.08.2010Punkt konsultacji specjalistycznej
W dniu 1 maja 2010 r. rozpoczął działalność Punkt konsultacji specjalistycznej  w ramach projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie pn. „Aktywność szansą na zatrudnienie i samodzielnienie” współfinansowanego przez Unię Europejską...
20.08.2010Spotkania samopomocowe
foto_20101019224550.jpgW projekcie „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” przewidziano w 2010 r. dla każdej grupy 4 spotkania w miesiącach: maj, czerwiec, sierpień, listopad.Miejscem cyklicznych spotkań jest Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”  w Ciechanowie przy ul. Batalionów...
20.08.2010Indywidualne doradztwo zawodowe
Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym – osoby usamodzielniane W projekcie „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie" przewidziano, dla 24 usamodzielnianych wychowanków zastępczych form opieki, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w wymiarze 45 minut dla...

powrót