• Mazowsze serce Polski
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
  • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Program Aktywny Samorząd
BIP

Zamówienia

 

Aktualności

Ostatnie wydarzenia

2
9.12.2020

Programu wyrównywania różnic między regionami III

PCPR - logo
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 r.”. Ze...

czytaj więcej

3
4.11.2020

Moduł - III

PCPR - logo
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie jako realizator programu finansowanego ze środków  PFRON pn.” Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi’ informuje, że na podstawie Uchwały nr 76/2020 Zarządu Państwowego Funduszu...

czytaj więcej

4
30.10.2020

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

5
9.09.2020

Zmiany w bezpośredniej obsłudze interesantów

PCPR - logo
  Zarządzenie Nr 19/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w bezpośredniej obsłudze interesantów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ciechanowie...

czytaj więcej

Kolejne wydarzenia

18.12.2020Informacja o dniu wolnym

f0bc0a8e5650709fedc7592723db5e0b-0

9.12.2020Programu wyrównywania różnic między regionami III
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między...
4.11.2020Moduł - III
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie jako realizator programu finansowanego ze środków  PFRON pn.” Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi’ informuje, że na podstawie Uchwały nr...
30.10.2020Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

plakat-1

9.09.2020Informacja o przedłużeniu składania wniosków o finansowanie w ramach Modułu III
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie jako realizator programu finansowanego ze środków PFRON pn. „ Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi „ informuje, na podstawie Uchwały nr 66/2020...
9.09.2020Zmiany w bezpośredniej obsłudze interesantów
  Zarządzenie Nr 19/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w bezpośredniej obsłudze interesantów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie oraz Powiatowego Zespołu do Spraw...