• Mazowsze serce Polski
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
  • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Program Aktywny Samorząd
BIP

Zamówienia

 

Aktualności

Ostatnie wydarzenia

1
31.01.2020

Ważny komunikat dla osób niepełnosprawnych ubiegających się o pomoc ze środków PFRON

PCPR - logo
Informujemy, że od dnia 3 lutego 2020 roku można składać do PCPR w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7 wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON. Wnioski są dostępne w siedzibie instytucji oraz w zakładce PFRON - zadania ustawowe - 2020 rok W 2020 roku o dofinansowanie ze środków PFRON do...

czytaj więcej

2
31.01.2020

Aktywny Samorząd 2020 rok.

PCPR - logo
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie zaprasza osoby niepełnosprawne do ubiegania się w 2020 roku  o dofinansowanie ze środku PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd". Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów...

czytaj więcej

3
2.01.2020

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III – 2020R.

PCPR - logo
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie  informuje, że  Powiat Ciechanowski zgłosił gotowość realizacji  w 2020  roku  „Programu wyrównywania różnic między regionami III"   finansowanego ze środków Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji Osób...

czytaj więcej

4
21.10.2019

PFRON uruchomił pomoc finansową na inwestycję dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

PCPR - logo
Informujemy, że PFRON uruchomił pomoc finansową na inwestycję dotyczące zapewnienia  dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wsparcie dostępne jest w ramach nowego obszaru A ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III" (PWRMRIII). Wnioski można składać w Oddziałach terenowych...

czytaj więcej

5
18.10.2019

V kadencja Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych - rozpoczęta

PCPR - logo
W dniu 27 września 2019 roku z okazji zakończenia IV kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Pani Starosta złożyła podziękowania za aktywną pracę w latach 2015 - 2019 członkom rady : Pani Hannie Murawskiej, Pani Jadwidze Paprockiej, Pani Katarzynie Kowalskiej, Pani Barbarze Wojciechowskiej i Pani...

czytaj więcej

Kolejne wydarzenia

28.09.2019Uwaga studenci - rusza nabór wniosków
Uwaga studenci - rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu AKTYWNY SAMORZĄD 2019 I semestru roku akademickiego 2019/2020. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie informuje, że od 30 września 2019 roku do dnia 10 października 2019 roku...
18.09.2019Rodzina - zaszczyt i odpowiedzialność
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej. Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie. Rodzinę zastępczą mogą tworzyć małżonkowie lub osoba...
9.08.2019Dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Informujemy,  że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych aktualnie podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1 pilotażowego...
15.07.2019Integracja nie uzależnia
Dnia 23 maja 2019 r. w godzinach 1100-1800 w Zajeździe TUR, ul. Okrężna 35, 06-400 Niestum odbyło się przedsięwzięcie pn. „Integracja nie uzależnia”, które skierowane było do osób niepełnosprawnych z terenu powiatu ciechanowskiego. W profilaktycznym wydarzeniu...
15.07.2019zaFAScynowani trzeźwością
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, w imieniu Powiatu Ciechanowskiego we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, dnia 2 czerwca 2019 r. na terenie Restauracji Luka Lu Food&Fun w Ciechanowie zorganizowało Profilaktyczny piknik rodzinny...
25.05.2019Realizacja programu pilotażowego Aktywny Samorząd w 2019
Informujemy, że od  15 maja 2019 roku   uruchomiono nabór wniosków  o  dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w ramach programu pilotażowego Aktywny Samorząd Moduł I. Przypominamy , że...