• Mazowsze serce Polski
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
  • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Program Aktywny Samorząd
BIP

Zamówienia

 

8.08.2017Realizacja działań w ramach projektu

11.09.2017Kurs podstaw rachunkowości
zdjęcie foto_20170911214714W dniach 3 lipca - 28 lipca 2017 roku w ramach działań z obszaru aktywizacji zawodowo - edukacyjnej był realizowany kurs podstaw rachunkowości dla 4 osób usamodzielnianych z zastępczych form opieki. Kurs przeprowadziło wyłonione w wyniku zapytań ofertowych Stowarzyszenie Księgowych...
11.09.2017Kurs masażu
foto_20170911215531.jpgW dniach 1 sierpnia - 21 sierpnia 2017 roku w ramach działań z obszaru aktywizacji zawodowo - edukacyjnej został zrealizowany kurs masażu dla 1 osoby usamodzielnianej z zastępczych form opieki. Kurs przeprowadził wyłoniony w wyniku zapytań ofertowych Zakład Doskonalenia Zawodowego...
11.09.2017Kurs gastronomiczny
foto_20170912091304.jpgW dniach 5 lipca - 18 lipca 2017r. odbywał się kurs gastronomiczny z elementami carvingu w ramach działań z obszaru aktywizacji zawodowo - edukacyjnej. Kurs został zorganizowany przez wyłoniony w wyniku zapytań ofertowych Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia...
22.11.2017Szkolenie z autoprezentacji oraz trening umiejętności społecznych
foto_20171122202244.jpgW ramach projektu pn. „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie w dniach 1 - 3 września 2017r. odbyło się szkolenie z zakresu autoprezentacji oraz w dniach 13 - 15 października 2017r. odbył się...
30.09.2017Kurs prawo jazdy kat. B
W dniach 22.05.2017 r. – 30.09.2017 r. odbywał się kurs „Prawo jazdy kat. B” dla 13 osób usamodzielnianych opuszczających bądź przebywających w pieczy zastępczej – uczestników projektu „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie”...

powrót