• Mazowsze serce Polski
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
  • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Program Aktywny Samorząd
BIP

 Zamówienia

 

5.08.2019Usamodzielnianie

14.09.2019Z pomocy społecznej
zdjęcie pcpr128Pomoc dla Usamodzielnianych reguluje Ustawa o pomocy społecznej oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie Kto jest osobą usamodzielnianą? Osobą usamodzielnianą jest osoba,...
14.09.2019Z pieczy zastępczej
zdjęcie pcpr128Pomoc dla Usamodzielnianych reguluje Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   Kto jest osobą usamodzielnianą? Osobą usamodzielnianą jest osoba, która po osiągnięciu pełnoletności opuściła: rodzinę zastępczą rodzinny dom...