• Mazowsze serce Polski
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
 • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Program Aktywny Samorząd
BIP

Zamówienia

 

27.05.2014Realizacja działań w ramach projektu

 • 1
 • strona 1
 • z
 • 2
7.07.2014Piknik integracyjny
foto_20140707235826.jpgPiknik integracyjny dla dzieci i młodzieży przebywających w rodzinach zastępczych i ich opiekunów odbył się w sobotę 5 lipca 2014 roku w Niestumiu koło Ciechanowa. W spotkaniu wzięli udział także podopieczni Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Socjalizacyjnej...
3.07.2014Zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo w systemie pobytu dziennego
foto_20140703145503.jpgW dniach 16-30 czerwiec 2014 r. w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Ciechanowie odbywał się Zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo w systemie pobytu dziennego dla 30 osób, pełnoletnich, niepełnosprawnych mieszkańców powiatu...
3.06.2014Spotkania samopomocowe
foto_20140603194610.jpgW dniu 30 maja 2014 roku miało miejsce I spotkanie samopomocowe dla III grup osób niepełnosprawnych. Spotkanie odbyło się w Ciechanowie, w lokalu przy ul. 17 Stycznia 60B. Zorganizowane zostało dla 30 osób niepełnosprawnych, mieszkańców powiatu ciechanowskiego, uczestników projektu....
27.05.2014Spotkanie edukacyjno - kulturalno - rekreacyjne
foto_20140527215415.jpgDla 20 uczestników projektu „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” w tym: 10 osób w wieku 15-25 lat przebywających w zastępczych formach opieki i 10 usamodzielnianych wychowanków z zastępczych form opieki zaplanowano dwa spotkania edukacyjno – kulturalno –...
27.05.2014Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
Dla 50 uczestników Projektu „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” zaplanowano dwa cykle indywidualnych konsultacji z doradą zawodowym. Pierwszy cykl indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym odbył się  w terminie od 15 do 25 kwietnia 2014 r., w trakcie...
19.09.20143-dniowe wyjazdowe szkolenie integracyjno-kulturoznawczo-rozwojowe
zdjęcie foto_20140919002447Wyjazdowe szkolenie zorganizowane dla 30-osobowej grupy niepełnosprawnych uczestników wraz z opiekunami odbyło się w dniach 8, 9 , 10 wrzesień 2014 roku. Miejscem realizacji działania był hotel w Gdyni . Uczestnicy wyjazdu mieli zapewnione zakwaterowanie w pokojach dwu i trzyosobowych...
 • 1
 • strona 1
 • z
 • 2

powrót