• Mazowsze serce Polski
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
  • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Program Aktywny Samorząd
BIP

 Zamówienia

 

5.08.2019Piecza zastępcza

16.09.2019Rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe i zawodowe
zdjęcie nRODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA Celem pieczy zastępczej jest zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców, którym w drodze postępowania sądowego władza rodzicielska została ograniczona,...
16.09.2019Instytucjonalna
zdjęcie pcpr128 Do zadań własnych powiatu, w zakresie opieki nad rodziną i dzieckiem, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, należy między innymi zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, w szczególności...