• Mazowsze serce Polski
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
  • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Program Aktywny Samorząd
BIP

 Zamówienia

 

3.08.2019Struktura organizacyjna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 
 06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7,  I piętro, III piętro

tel.  (23) 672 52 16
e-mail:  sekretariat@pcpr-ciechanow.pl

Dyrektor – Anna Karaś  
e-mail:  dyrektor@pcpr.ciechanow.pl
 I piętro, pok. 102 – sekretariat

Wieloosobowe stanowisko ds. organizacji, kadr, szkolenia i poradnictwa specjalistycznego

 pokój 102 tel.  (23) 672 52 16 wew. 22

 pokój 104 tel.  (23) 672 52 16 wew. 28

Zespół ds. świadczeń i pieczy instytucjonalnej 

 pokój 131  tel.  (23) 672 52 16 wew. 30

Wieloosobowe stanowisko ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

 pokój nr 101 tel.  (23) 672 52 16 wew. 25,  pfron@pcpr-ciechanow.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. pomocy instytucjonalnej, strategii, analiz, programów i interwencji kryzysowej

 pokój nr 102 tel.  (23) 672 52 16 wew. 20, 22

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

 pokój nr 312 tel.  (23) 672 52 16 wew. 29

 pokój nr 311 tel.  (23) 672 52 16 wew. 29

 pokój nr 312 tel.  (23) 672 52 16 wew. 29

Dział finansowo-księgowy

 pokój nr 103 tel.  (23) 672 52 16 wew. 26, 27

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 06-400 Ciechanów, ul. Kopernika 7
→ wejście od strony ul. Ściegiennego 
tel.  (23) 673 40 64
 email:  orzecznictwo@pcpr-ciechanow.pl
 Przewodniczący Zespołu - Anna Leszczyńska