• Mazowsze serce Polski
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
 • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Program Aktywny Samorząd
BIP

Zamówienia

 

Jesteś teraz w: Start  Aktualności  Uwaga studenci

28.09.2019Uwaga studenci - rusza nabór wniosków

Aktywny Samorząd PFRON

Uwaga studenci - rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu AKTYWNY SAMORZĄD 2019 I semestru roku akademickiego 2019/2020.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie informuje, że od 30 września 2019 roku do dnia 10 października 2019 roku należy składać wnioski o dofinansowanie.

Uruchomiony został nabór wniosków poprzez System Obsługi Wsparcia ( SOW ). Wnioski można będzie składać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy SOW: portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow  .

Aby złożyć wniosek drogą elektroniczną poprzez System Obsługi Wsparcia , Wnioskodawca musi posiadać:

 • dostęp do internetu,
 • aktywne konto e-mail oraz numer telefonu komórkowego,
 • skany (zdjęcia cyfrowe) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia wydanego przez szkołę/uczelnię o rozpoczęciu lub kontynuowaniu nauki, oświadczenia o dochodach i faktury lub faktur za czesne (SOW akceptuje pliki .jpg lub .pdf o objętości do 20 MB),
 • profil Zaufany (konieczny do zawarcia umowy dofinansowania przez internet). Zachęcamy do zapoznania się na stronie: www.pfron.org.pl   z  instrukcją dotyczącą  założenia profilu zaufanego.

Jednocześnie przypominamy, że aktualnie istnieje możliwość złożenia wniosku w formie papierowej. Wzór wniosku wraz z załącznikami jest dostępny w zakładce Aktywny samorząd lub poniżej.

Aby ubiegać się o dofinansowanie w ramach Modułu II należy złożyć:

 1. Wniosek „M-II” o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
 2. Załącznik nr 1 - Oświadczenia Wnioskodawcy
 3. Załącznik nr 2 - Zaświadczenie z uczelni
 4. Załącznik nr 3 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 1. Kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego
 2. W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni - wystawiony przez pracodawcę dokument, zawierający informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (jeżeli tak to w jakiej wysokości).
 3. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o zwiększenie dodatku z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny - kserokopia/skan Aktualnej/ważnej Karty Dużej Rodziny.
 4. W przypadku ubiegania się Wnioskodawcy o zwrot poniesionych kosztów opłaty za naukę (refundację) - faktura VAT lub rachunek potwierdzający wysokość poniesionych opłat za naukę lub zaświadczenie wystawione przez właściwą jednostkę szkoły, gdy wystawienie faktury VAT nie jest możliwe.

Wszelkie zapytania prosimy kierować do PCPR w Ciechanowie nr. tel.  23 672 46 24 wew. 25