• Mazowsze serce Polski
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
  • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Program Aktywny Samorząd
BIP

Zamówienia

 

9.09.2020Informacja o przedłużeniu składania wniosków o finansowanie w ramach Modułu III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie jako realizator programu finansowanego ze środków PFRON pn. „ Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi „ informuje, na podstawie Uchwały nr 66/2020 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 3 września 2020r.że, wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III  mogą być składane przez osoby niepełnosprawne do dnia 15 października 2020 roku.