• Mazowsze serce Polski
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
  • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Program Aktywny Samorząd
BIP

Zamówienia

 

4.11.2020Moduł - III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie jako realizator programu finansowanego ze środków  PFRON pn.” Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi’ informuje, że na podstawie Uchwały nr 76/2020 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 30 października 2020 r. wnioski o dofinansowanie w ramach modułu III mogą być składane przez osoby niepełnosprawne do dnia 16 listopada 2020 roku.

 Zmiana obejmuje   wydłużenie okresu na jaki może zostać przyznane świadczenie do maksymalnie 5 miesięcy.                         

Wzór wniosku - o dofinansowanie ze środków programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III