• Mazowsze serce Polski
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
  • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Program Aktywny Samorząd
BIP

 Zamówienia

 

31.01.2022dodatek wychowawczy "500+"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981), zmieniająca zasady przyznawania i wypłaty dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego 500+, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustanawiając Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako organ realizujący to zadanie.

W związku z powyższym dla rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych, które nabyły prawo do w/w świadczenia przed 1 stycznia 2022 r. dodatek wychowawczy „500+” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie wypłacać będzie do dnia 31.05.2022 r., zgodnie z obowiązującymi decyzjami administracyjnymi.

Jednocześnie informujemy, że wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowy okres, który będzie obowiązywał od 1.06.2022 r. będzie można składać od dnia 1 lutego 2022 r. wyłącznie drogą elektroniczną  do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE)  lub bankowość elektroniczną.

Zapraszamy do zapoznania się z Szczegółową instrukcją dotycząca składania wniosków o świadczenie „500+”.