• Mazowsze serce Polski
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
  • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Program Aktywny Samorząd
BIP

 Zamówienia

 

5.08.2022Informacja - Aktywny Samorząd

Aktywny Samorzad Do  31 sierpnia trwa nabór wniosków w pilotażowym programie PFRON "Aktywny samorząd", skierowanym do osób z niepełnosprawnościami.

W ramach programu można uzyskać pomoc między innymi:

  • w otrzymaniu prawa jazdy,
  • w zakupie i montażu specjalistycznego oprzyrządowania do samochodu,
  • w zakupie i konserwacji sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do komunikowania się z otoczeniem,
  • w dofinansowaniu do zakupu nowego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • w zakupie protez kończyn.

Wnioski można składać przez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.