• Mazowsze serce Polski
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
  • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Program Aktywny Samorząd
BIP

 Zamówienia

 

3.10.2022Informacja dotycząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Informujemy, że począwszy od miesiąca października 2022 wprowadza się godziny obsługi interesantów w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ciechanowie przy ul. Kopernika 7: 

Poniedziałek - Piątek 900-1500

Powyższe zmiany wprowadza się Zarządzeniem Dyrektora PCPR w Ciechanowie nr 7/2022 z dnia 29.09.2022 r.