• Mazowsze serce Polski
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
 • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Program Aktywny Samorząd
BIP

 Zamówienia

 

27.05.2013Aktywna integracja

Aktywna integracja

Osoby niepełnosprawne objęte będą m. in.:

 • indywidualnymi konsultacjami z doradcą zawodowym;
 • spotkaniami samopomocowymi;
 • zespołem ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo;
 • wyjazdowymi warsztatami w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i społecznych;
 • szkoleniami/ kursami zawodowymi dostosowanymi do indywidualnych potrzeb i ich predyspozycji, takimi jak: kurs przedstawiciel handlowy z modułem prawo jazdy kat. „B”, kurs prawo jazdy kat. „C”, kurs komputerowy – na różnych poziomach zaawansowania, kurs wizaż i stylizacja paznokci.

Usamodzielniani wychowankowie objęci będą m.in.:

 • indywidualnymi konsultacjami z doradcą zawodowym;
 • szkoleniami/ kursami zawodowymi dostosowanymi do indywidualnych potrzeb i ich predyspozycji, takimi jak: kurs przedstawiciel handlowy z modułem prawo jazdy kat. „B”, prawo jazdy kat. „C”, operator koparko – ładowarki, ochrona osób i mienia;
 • wyjazdowym szkoleniem integracyjno – kulturalno – rozwojowym;
 • sfinansowaniem kosztów nauki na poziomie policealnym oraz gimnazjalnym.

Młodzież przebywająca w pieczy zastępczej będzie objęta m. in.:

 • indywidualnymi konsultacjami z doradcą zawodowym;
 • szkoleniami/ kursami zawodowymi dostosowanymi do indywidualnych potrzeb i ich predyspozycji, takimi jak: kurs przedstawiciel handlowy z modułem prawo jazdy kat. „B”, operator koparko – ładowarki, kurs komputerowy oraz wizaż i stylizacja paznokci.
 • wyjazdowym szkoleniem integracyjno – kulturalno – rozwojowym.

powrót