• Mazowsze serce Polski
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
  • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Program Aktywny Samorząd
BIP

Zamówienia

 

22.01.2021Zadania ustawowe PFRON - 2021 rok

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2021 roku można składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7 wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wnioski są dostępne w siedzibie instytucji oraz w zakładce PFRON - zadania ustawowe - 2021 rok

W 2021 roku o dofinansowanie ze środków PFRON do turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych można wnioskować elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia  (SOW). W celu przesłania elektronicznego wniosku do PCPR osoba niepełnosprawna potrzebuje dostępu do internetu, profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. Szczegóły systemu SOW dostępne są na portalu edukacyjno-informatycznym: www.portal-sow.pfron.org.pl oraz szkoleń e-learningowych www.edukacja.pfron.org.pl.

PFRON udostępnił również bezpłatną  infolinię pod numerem:  800-889-777.